Välkommen till RQP Technology AB

Vi hjälper företag och organisationer att effektivisera verksamheter som bedrivs utanför den traditionella kontorsmiljön. Vi gör det genom att leverera flexibla IT-lösningar med hög driftsäkerhet och långa produktcykler anpassade för tuffa miljöer. Vi hjälper våra kunder med kundanpassade lösningar och produkter för så väl legacy- som nya system.

Har ni utvecklingsprojekt i tidig fas kan vi bistå med alla steg från konstruktion till färdig produkt. De konstruktörer och elektronikingenjörer RQP samarbetar med har lång erfarenhet från bland annat projekt inom medicinteknik och försvar.

Rugged Quality Products är vårt fokus

Power and Networking products for demanding applications

Mer information

Industridator från Advantech

Driftsäkra fläktlösa datorer och annan IT-utrusning för industriella miljöer minskar underhållskostnaderna och risken för driftavbrott, det tillsammans med långa produktcykler erhålls en kostnadseffektiv investering och en konkurrenskraftig IT-plattform

Mer information

Tålig utrustning från Getac och Zebra

Det finns en anledning till att vissa arbeten kräver overall, hjälm och stålhättade skor, på samma sätt ska man tänka vid valet av IT-utrustning som ska användas i samma miljö, först då erhålls maximal effektivitet.

Mer information

Kontakta oss