RQP Technology AB

Om oss

RQP Technology är ett ungt innovativt företag med lång erfarenhet av att leverera lösningar till svenska företag där behovet finns att använda anpassad IT-utrustning såsom stryktåliga bärbara datorer, plattor, industridatorer, panel PC, skärmar mm i krävande miljöer och där kravet på funktionalitet, ökad effektivitet till lägre kostnader efterfrågas. Det finns en anledning varför personal inom vissa verksamheter använder overall, hjälm och stålhättade skor, på samma sätt ska man tänka vid valet av IT-utrustning.

Med produkter från våra två huvudleverantörer, Getac respektive Advantech, erbjuder RQP Technology ett komplett produktsortiment, från stryktåliga plattor från Getac upp till kompletta server-, och lagringslösningar från Advantech avsedda för installation och drift i mycket tuffa miljöer.

Våra kundrelationer är långsiktiga då införande av stryktålig IT-utrustning kräver både förstudier, tester, anpassningar, leverans, driftsättning och efterföljande support och service. Vi är verksamma inom fler olika områden som logistik, transport, tillverkning, sjukvård mm och har förmånen att få leverera lösningar till svenska företag inom vitt skilda branscher.