Advantech iDoor

Advantech s iDoor expansionsmoduler är ett helt nytt designkoncept som utnyttjar Mini PCIe-formatet. iDoor modulerna erbjuder kommunikationslösningar och digitala I/O portar.